Globoloco

Het Onze Lieve Vrouwecollege van Antwerpen startte onlangs met een werking met steun aan projecten in de Lievensmissie. In april (paasvakantie, 2013) organiseren ze voor de eerste keer een inleefreis naar de streek van pater Lievens. We wensen hen hierbij alle succes toe! U kunt hun werking en straks ook de inleefreis volgen op onderstaande koppeling ‘Globoloco’ in de linkerkolom.

Indisch bezoek

Op zaterdag 08 september kwamen drie Indi?rs uit Chotanagpur op bedevaart naar de historische plaatsen in verband met pater Lievens. Samen met dokter Aim? Vermeersch uit Gullegem bezochten ze in de voormiddag het Klein Seminarie te Roeselare met o.a. het Lievensmonument en de Lievensgang. Ze konden er ook enkele archiefstukken ivm. pater Lievens bewonderen… Later op de dag werden ook de geboorteplaats van pater Lievens, de Lievenshoeve bezocht en het standbeeld op de markt te Moorslede. Hoogtepunt was het bezoek aan de devotieruimte in de kerk te Moorslede waar de reliek van pater Lievens’ rechterhand bewaard wordt. Father Justin Tirkey, sj. en de zusters Kadchan en Lilla, beiden Ursulinen van Tildonk sloten aan bij de eucharistie om 17u. Father Justin sprak er zijn dankbaarheid uit voor wat pater Lievens en vele missionarissen na hem verwezenlijkt hebben in Chotanagpur. Hij bad tevens voor een spoedige zaligverklaring van hun held en bevrijder…

vlnr. de zusters Lilla en Kadchan, osu. en Fr. Justin Tirkey bij het portret van pater Lievens in de Lievensgang, Klein Seminarie Roeselare.

Bij het monument op de geboortehoeve te Moorslede

Zendingsfeest 2012

Op zondag 02 september ging het jaarlijkse zendingsfeest van de West-Vlaamse missionarissen door te Ruddervoorde. Monseigneur Jozef De Kesel, bisschop van Brugge, ging voor in de eucharistie. 17 West-Vlaamse missionarissen ontvingen het zendingskruis uit handen van de bisschop kort voor hun vertrek naar hun missie. Een delegatie van inleefreizigers uit het Klein Seminarie was aanwezig. Twee inleefreizigers brachten een getuigenis op het einde van de viering. Het getuigenis vind je hier: INDIA (worddoc.)

bezoek bisschop van Gumla

Op dinsdag 26 juni bracht bisschop Paul Lakra een bezoek aan het Klein Seminarie van Roeselare. Hij is sedert vijf jaar bisschop van het in 1993 opgerichte bisdom Gumla. Het bisdom ligt in het gebied waar de dienaar Gods pater Constant Lievens, sj. directeur was van de missie en waar zijn missiewerk ook het meeste succes heeft gekend bij de Oraon stam. Het bisdom telt 80 seminariestudenten en dit jaar wijdde bisschop Lakra 25 mannen tot priester. Er zijn priesters van zijn bisdom actief in Europa en in de Verenigde Staten. Hij is nog volop bezig met de uitbouw van de diocesane structuren. Sedert zijn bisschopswijding uitte hij de wens om spoedig de plaatsen te kunnen bezoeken waar de dienaar Gods pater Constant Lievens, sj. geleefd en gestudeerd had. Een droom werd werkelijkheid…

Een foto bij het Lievensmonument in de dreef: vlnr. priester Hemant Ekka, priester Bart Geryl, bisschop Paul Lakra (Gumla).