Ruiterstandbeeld Moorslede

VOORLOPIGE GOEDKEURING BESCHERMING RUITERSTANDBEELD MARKT MOORSLEDE

BRUSSEL (KerkNet) ? Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, keurt de voorlopige bescherming goed van het standbeeld van pater Constant Lievens op de Markt in Moorslede. In principe volgt binnen het jaar definitieve bescherming. Het bronzen ruiterbeeld van de Vlaamse missionaris, die in 1856 in Moorslede werd geboren, staat centraal op het marktplein. Het standbeeld is ontworpen door de Antwerpse beeldhouwer Josu? Dupon en werd gegoten in de kunstgieterij Minne in Gent. Dupon werd bekend als beeldhouwer van realistische dierenbeelden, onder meer in de Antwerpse Zoo. ?Het ruiterstandbeeld herdenkt pater Lievens, die als Vlaamse jezu?et en missionaris in India een heldenstatus had,? aldus minister Bourgeois. ?Pater Lievens wordt afgebeeld als ruiter op een levensgroot paard, verwijzend naar het feit dat hij zelf reed als een bedreven en ervaren ruiter naar de omliggende dorpen om naar de klachten van de mensen te luisteren. Hij zette zich niet alleen in voor de bekering van het hem toegewezen gebied, maar ook voor onderwijs, liefdadigheidswerken, bouwwerken en meer respect voor de mensenrechten.? In 2001 ging een proces voor de zaligverklaring van pater Constant Lievens van start. (Kerknet)

 

Tildonk dag

Op zaterdag 29 september organiseerde de congregatie van de zusters Ursulinen (osu) in hun stichtingsplaats Tildonk een dag voor alle sympathisanten en weldoeners van de congregatie. Een tweehonderdtal mensen waren aanwezig. De dag begon met een eucharistieviering in de parochiekerk. Op het kerkhof rond de kerk ligt pastoor Joannes Lambertz begraven die de congregatie stichtte in 1818 met als doel onderwijs aan meisjes. De congregatie is genoemd naar de Heilige Ursula van Keulen, maagd en martelares en patroonheilige van de leraressen en jonge meisjes. Doorheen de dag werd je heel wat wijzer over de werking en bezieling van de congregatie, toen en nu. De congregatie is ondertussen ook actief in India, Congo en sinds kort ook in Brits Guyana. In 1903 kwamen de eerste vier Ursulinen toe in het gebied van Ranchi op vraag van de missieoverste Sylvain Grosjean, sj. Ondertussen zijn er 850 zusters aanwezig op het Indische subcontinent die zich allen toeleggen op opvoeding en onderwijs. De figuur van pater Constant Lievens ligt hen nauw aan het hart. Hij is uiteindelijk ook hun pionier en wegbereider in de Lievensmissie. De postulator mocht even het woord nemen om het belang van het lopende zaligverklaringsproces te onderstrepen. Gebedskaarten werden uitgedeeld aan alle aanwezigen. Dank aan de zusters voor de deugddoende dag in Tildonk!

Het huidige generaal bestuur van de congregatie: sr. Bimla, sr. Leela, generale overste sr. Margaret O’Brien, sr. Philomena en zuster Bernadette.

Globoloco

Het Onze Lieve Vrouwecollege van Antwerpen startte onlangs met een werking met steun aan projecten in de Lievensmissie. In april (paasvakantie, 2013) organiseren ze voor de eerste keer een inleefreis naar de streek van pater Lievens. We wensen hen hierbij alle succes toe! U kunt hun werking en straks ook de inleefreis volgen op onderstaande koppeling ‘Globoloco’ in de linkerkolom.

Indisch bezoek

Op zaterdag 08 september kwamen drie Indi?rs uit Chotanagpur op bedevaart naar de historische plaatsen in verband met pater Lievens. Samen met dokter Aim? Vermeersch uit Gullegem bezochten ze in de voormiddag het Klein Seminarie te Roeselare met o.a. het Lievensmonument en de Lievensgang. Ze konden er ook enkele archiefstukken ivm. pater Lievens bewonderen… Later op de dag werden ook de geboorteplaats van pater Lievens, de Lievenshoeve bezocht en het standbeeld op de markt te Moorslede. Hoogtepunt was het bezoek aan de devotieruimte in de kerk te Moorslede waar de reliek van pater Lievens’ rechterhand bewaard wordt. Father Justin Tirkey, sj. en de zusters Kadchan en Lilla, beiden Ursulinen van Tildonk sloten aan bij de eucharistie om 17u. Father Justin sprak er zijn dankbaarheid uit voor wat pater Lievens en vele missionarissen na hem verwezenlijkt hebben in Chotanagpur. Hij bad tevens voor een spoedige zaligverklaring van hun held en bevrijder…

vlnr. de zusters Lilla en Kadchan, osu. en Fr. Justin Tirkey bij het portret van pater Lievens in de Lievensgang, Klein Seminarie Roeselare.

Bij het monument op de geboortehoeve te Moorslede

Zendingsfeest 2012

Op zondag 02 september ging het jaarlijkse zendingsfeest van de West-Vlaamse missionarissen door te Ruddervoorde. Monseigneur Jozef De Kesel, bisschop van Brugge, ging voor in de eucharistie. 17 West-Vlaamse missionarissen ontvingen het zendingskruis uit handen van de bisschop kort voor hun vertrek naar hun missie. Een delegatie van inleefreizigers uit het Klein Seminarie was aanwezig. Twee inleefreizigers brachten een getuigenis op het einde van de viering. Het getuigenis vind je hier: INDIA (worddoc.)

bezoek bisschop van Gumla

Op dinsdag 26 juni bracht bisschop Paul Lakra een bezoek aan het Klein Seminarie van Roeselare. Hij is sedert vijf jaar bisschop van het in 1993 opgerichte bisdom Gumla. Het bisdom ligt in het gebied waar de dienaar Gods pater Constant Lievens, sj. directeur was van de missie en waar zijn missiewerk ook het meeste succes heeft gekend bij de Oraon stam. Het bisdom telt 80 seminariestudenten en dit jaar wijdde bisschop Lakra 25 mannen tot priester. Er zijn priesters van zijn bisdom actief in Europa en in de Verenigde Staten. Hij is nog volop bezig met de uitbouw van de diocesane structuren. Sedert zijn bisschopswijding uitte hij de wens om spoedig de plaatsen te kunnen bezoeken waar de dienaar Gods pater Constant Lievens, sj. geleefd en gestudeerd had. Een droom werd werkelijkheid…

Een foto bij het Lievensmonument in de dreef: vlnr. priester Hemant Ekka, priester Bart Geryl, bisschop Paul Lakra (Gumla).