Ziekenzorg Bredene

Op dinsdag 26 februari was de postulator te gast bij Ziekenzorg Bredene in het kader van een bezinningsnamiddag. Hij gaf er een spreekbeurt over de dienaar Gods pater Contstant Lievens sj en over de Lievensmissie aan de hand van een reportage en een powerpoint presentatie. Na de spreekbeurt was er ruim gelegenheid tot vraagstelling. Het lopende proces tot zaligverklaring kwam ook ter sprake…

Missionair Roeselare

De nieuwjaarsbijeenkomst van Missionair Roeselare ging dit jaar door op zaterdag 19 januari in de gebouwen van de KATHO in de Wilgenstraat te Roeselare. Naar jaarlijkse gewoonte werd een spreker uitgenodigd om een missionair thema in te leiden. Deze keer werd de postulator voor de zaligverklaring van de dienaar Gods pater Constant Lievens, S.J. uitgenodigd. Hij had het onder andere over de missiewerking met jongeren op het Klein Seminarie van Roeselare en het belang en de betekenis van een zaligverklaring. Er werd ook wat toelichting gegeven bij het lopende zaligverklaringsproces. Zo’n 150 aanwezigen luisterden aandachtig en stelden nadien nog enkele vragen. De namiddag werd afgerond met de traditionele koffietafel.

interview Radio Maria

Op donderdag 03 januari werd in een live interview op Radio Maria meer uitleg gegeven rond een proces tot zaligverklaring. Er werd onder meer aandacht besteed aan het ‘hoe?’ en ‘waarom?’ van een dergelijk proces. Daarbij werd telkens de link gemaakt naar het dossier rond pater Constant Lievens, S.J. Verder werd ingegaan op het belang van een zaligverklaring en werd de figuur van pater Lievens toegelicht. Het interview met de postulator kunt u beluisteren via volgende link: http://www.radiomaria.be/audio/drb/DRB_130103_v2.mp3

diocesaan tribunaal

Op dinsdag 20 november werd in aanwezigheid van Monseigneur Jozef De Kesel, bisschop van Brugge, de openingssessie gehouden van het tribunaal dat de faam van heiligheid van de dienaar Gods, Constant Lievens, sj onderzoekt. Alle betrokkenen legden er de eed af hun opdracht getrouw te vervullen en het geheim van het onderzoek te bewaren. Het diocesaan tribunaal is als volgt samengesteld: kan. Wilfried Dumon (delegatus episcopi), EH Philippe Hallein (promotor justitiae) en Greet Hemeryck (notaris).

Walter Pillen, sj.

Op zaterdag 03 november overleed pater Walter Pillen, sj. De Bruggeling reisde in 1946 af naar Chotanagpur, India. Hij was 48 jaar actief in Tongo, in het stamland van de Adibasi. Hij werd 88 jaar.

De begrafenisplechtigheid vond plaats op zondag 04 november in de parochiekerk van Tongo. Hier volgt een verslag:

Sunday, November 4 , Fr. Walter Pillen SJ (88) was given a very fitting tribute by his own people for whom he gave his life fully. As informed earlier, Fr. Pillen died yesterday morning at 10:40 a.m, at Seva Nilaya Health Centre Ara Gate. His body was taken to Tongo Parish where he worked for 48 years. His Eminence Telesphore Cardinal P. Toppo, DD presided over the funeral Mass held at Tongo Parish Church on November 4. Bishop Vincent Barwa, in his homily, highlighted some of the important contributions made by Fr. Pillen for the Church of Chotanagpur. Bishop Paul Lakra was very much present on the occasion to pray for the brave missionary Fr. Pillen. Many Jesuits along with their Provincial Fr. Xavier Soreng were present to pay their last respect. Many religious and the faithful of the place turned up to pay homage to their beloved missionary. He received due honour for his selfless and loving service for the people of Chotanagpur, and very particularly the people of Barway. His body is laid in the cemetery of Tongo Parish. (source: http://www.ranjesu.org/NewsUpdate.php?newsid=859)

De nadienst gaat door op zaterdag 24 november om 11 uur in de kerk van het Jezu?etenhuis, Waversebaan 220 te Heverlee.

 

Getuigenis

In het kader van missiezondag gaven enkele leerlingen inleefreizigers op vraag van pastoor Frans De Muynck een getuigenis in de weekendvieringen van de federatie Rumbeke. Op het einde van elke viering werden gebedskaarten met het gebed voor de zaligverklaring van pater Lievens uitgedeeld en werd het gebed samen gebeden. Met dank aan Louis Nevejan, Gillis Waelkens, Tine Heemeryck en Fr?deric Copp? voor hun getuigenis!

vlnr. Gillis Waelkens en Louis Nevejan

Manedag

Op zondag 07 oktober ging de jaarlijkse Manedag door te Diksmuide georganiseerd door de ridderorde van ’t Manneke uit de Mane. Naar jaarlijkse gewoonte wordt de nieuwe volksalmanak voor Vlaanderen op die dag voorgesteld, dit jaar editie 2013 en worden enkele prominente Vlamingen tot ridder geslagen met de traditionele koteraar. De dag begint naar goede gewoonte met een eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk te Diksmuide. De postulator werd eerder verzocht er de homilie uit te spreken en daarin toelichting te geven bij de figuur van de dienaar Gods en het lopende zaligverklaringsproces. Alle aanwezigen kregen de gebedskaart met het gebed voor de zaligverklaring en op het einde van de viering werd samen het gebed gebeden. De omhaling wordt deels overhandigd aan de postulatie om de kosten van het lopende proces te helpen dragen. Met dank aan het berek van ’t Manneke!

 

Ruiterstandbeeld Moorslede

VOORLOPIGE GOEDKEURING BESCHERMING RUITERSTANDBEELD MARKT MOORSLEDE

BRUSSEL (KerkNet) ? Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, keurt de voorlopige bescherming goed van het standbeeld van pater Constant Lievens op de Markt in Moorslede. In principe volgt binnen het jaar definitieve bescherming. Het bronzen ruiterbeeld van de Vlaamse missionaris, die in 1856 in Moorslede werd geboren, staat centraal op het marktplein. Het standbeeld is ontworpen door de Antwerpse beeldhouwer Josu? Dupon en werd gegoten in de kunstgieterij Minne in Gent. Dupon werd bekend als beeldhouwer van realistische dierenbeelden, onder meer in de Antwerpse Zoo. ?Het ruiterstandbeeld herdenkt pater Lievens, die als Vlaamse jezu?et en missionaris in India een heldenstatus had,? aldus minister Bourgeois. ?Pater Lievens wordt afgebeeld als ruiter op een levensgroot paard, verwijzend naar het feit dat hij zelf reed als een bedreven en ervaren ruiter naar de omliggende dorpen om naar de klachten van de mensen te luisteren. Hij zette zich niet alleen in voor de bekering van het hem toegewezen gebied, maar ook voor onderwijs, liefdadigheidswerken, bouwwerken en meer respect voor de mensenrechten.? In 2001 ging een proces voor de zaligverklaring van pater Constant Lievens van start. (Kerknet)

 

Tildonk dag

Op zaterdag 29 september organiseerde de congregatie van de zusters Ursulinen (osu) in hun stichtingsplaats Tildonk een dag voor alle sympathisanten en weldoeners van de congregatie. Een tweehonderdtal mensen waren aanwezig. De dag begon met een eucharistieviering in de parochiekerk. Op het kerkhof rond de kerk ligt pastoor Joannes Lambertz begraven die de congregatie stichtte in 1818 met als doel onderwijs aan meisjes. De congregatie is genoemd naar de Heilige Ursula van Keulen, maagd en martelares en patroonheilige van de leraressen en jonge meisjes. Doorheen de dag werd je heel wat wijzer over de werking en bezieling van de congregatie, toen en nu. De congregatie is ondertussen ook actief in India, Congo en sinds kort ook in Brits Guyana. In 1903 kwamen de eerste vier Ursulinen toe in het gebied van Ranchi op vraag van de missieoverste Sylvain Grosjean, sj. Ondertussen zijn er 850 zusters aanwezig op het Indische subcontinent die zich allen toeleggen op opvoeding en onderwijs. De figuur van pater Constant Lievens ligt hen nauw aan het hart. Hij is uiteindelijk ook hun pionier en wegbereider in de Lievensmissie. De postulator mocht even het woord nemen om het belang van het lopende zaligverklaringsproces te onderstrepen. Gebedskaarten werden uitgedeeld aan alle aanwezigen. Dank aan de zusters voor de deugddoende dag in Tildonk!

Het huidige generaal bestuur van de congregatie: sr. Bimla, sr. Leela, generale overste sr. Margaret O’Brien, sr. Philomena en zuster Bernadette.