zitting tribunaal causa

Op maandag 18 mei werd op het bisdom te Brugge een zitting gehouden van het tribunaal voor de zaligverklaring van de dienaar Gods Constant Lievens in aanwezigheid van bisschop Jozef De Kesel. Heel wat offici?le documenten werden ondertekend door de betrokkenen en voorzien van de offici?le stempel. Vanaf nu wordt het hele dossier over de faam van heiligheid van Constant Lievens door de notaris in tweevoud gekopieerd en klaargemaakt voor de plechtige slotsessie op zaterdag 17 oktober in de St. Martinuskerk van Moorslede. Daarna wordt het ganse dossier aan de congregatie voor de heiligverklaringen te Rome overhandigd voor de Romeinse fase van het proces.

 

slotsessie historische commissie

Op woensdag 29 april werd op het bisdom te Brugge de slotsessie gehouden van de historische commissie. De historische commissie presenteerde aan de rechtbank het verzamelde historisch materiaal uit de 18 bezochte archieven in Belgi? en India. Het rapport werd toegelicht waarin de archiefstukken op inhoud en waarde voor de causa ge?valueerd zijn. Alle archiefstukken samen beslaan meer dan 3000 bladzijden. Tot slot werden alle nodige documenten ondertekend. De sessie werd bijgewoond door monseigneur Jozef De Kesel, bisschop van Brugge, die zijn dank en waardering uitsprak voor het geleverde werk.

zusters Moeder Teresa

ZUSTERS UIT INDIA BRENGEN HULDE AAN PATER LIEVENS

BRUSSEL (KerkNet/HETNieuwsblad) ? Een twintigtal zusters uit India heeft dinsdag met een bezoek aan Moorslede hulde gebracht aan pater Constant Lievens. De zusters bezochten in het West-Vlaamse Moorslede, waar de ‘Apostel van het Chota Nagpur’ in 1856 geboren werd, de devotieruimte in de kerk, het standbeeld op het Marktplein, de kapel in de Rumbeeksestraat en het huis waar een medezuster haar kinderjaren doorbracht.

De diocesane fase voor de zaligverklaring van de West-Vlaamse jezu?et en missionaris Constant Lievens (1856-1893) wordt op de vooravond van Missiezondag afgesloten. Vorige maand bevestigde postulator Bart Geryl tegenover de ‘KerkNet’-redactie dat de aartsbisschop van Ranchi (India) bij bisschop Josef De Kesel van Brugge erop had aangedrongen om werk te maken van de zaligverklaring. “De katholieke Kerk van Ranchi, die destijds door pater Lievens werd gesticht, is vandaag nog steeds een van de meest bloeiende en levende kerkgemeenschappen ter wereld.”

bezoek missionaries of charity

Radio Maria

Naar aanleiding van het afsluiten van het diocesane proces tot zaligverklaring zendt Radio Maria het interview over dit proces van 3 januari 2013 opnieuw uit op donderdag 16 april 2015 om 11u, zondag 19 april om 8u50 en op maandag 20 april om 20u. (www.radiomaria.be)

 

zaligverklaring steeds dichterbij

Op de regionale bladzijden van het Nieuwsblad ‘Roeselare-Tielt’ verscheen een artikel waarin onder andere vermeld wordt dat bisschop Jozef De Kesel op zaterdag 17 oktober tijdens een plechtige eucharistie om 17u in de Sint Martinuskerk van Moorslede de diocesane fase van de zaligverklaring zal afsluiten. Daarna worden alle documenten overhandigd aan de congregatie voor de heiligverklaringen te Rome.

Lievensfilm

Op de regionale bladzijden van het Nieuwsblad ‘Roeselare-Tielt’ verscheen op 10 maart een artikel over een gloednieuwe pater Lievensfilm van amateurcineasten Wilfried Lachat en Christiane De Milt. De film doet mee aan de provinciale wedstrijd van de West-Vlaamse amateurcineasten en gaat in premi?re op 11 april om 14u in zaal De Bunder te Moorslede.

lievensfilm nieuwsblad