Recent nieuws

Zaligverklaring Constant Lievens

zaligverklaring steeds dichterbij

Op de regionale bladzijden van het Nieuwsblad ‘Roeselare-Tielt’ verscheen een artikel waarin onder andere vermeld wordt dat bisschop Jozef De Kesel op zaterdag 17 oktober tijdens een plechtige eucharistie om 17u in de Sint Martinuskerk van Moorslede de diocesane fase van de zaligverklari

Lees hier meer…

Lievensfilm

Op de regionale bladzijden van het Nieuwsblad ‘Roeselare-Tielt’ verscheen op 10 maart een artikel over een gloednieuwe pater Lievensfilm van amateurcineasten Wilfried Lachat en Christiane De Milt. De film doet mee aan de provinciale wedstrijd van de West-Vlaamse amateurcineasten en gaat

Lees hier meer…

Lievensmemoriaal Ranchi

Op 7 november, de sterfdag van pater Constant Lievens, werd een memoriaal ingehuldigd net voor de kathedraal van Ranchi. Het bevat een standbeeld van de dienaar Gods. Mensen kunnen er komen bidden en een kaars branden. Hier een foto…

Lees hier meer…

Lievenscomit? in de pers

       

Lees hier meer…

pater Lievenswandeling

Pater Lievenswandelroute Zaterdag 18 oktober ? start om 14.00 u GC-De Bunder 7-8 km – gratis deelname organisatie: pater Lievenscomit? i.s.m. de West-Vlaamse Amateurcineasten (WEVAC) Deze wandeling beoogt een realisatie van een film rond pater Constant Lievens. Deze figuur blijft de jeugd inte

Lees hier meer…

rogatoriale commissie

De procedure tot zaligverklaring vereist het verhoor van een tiental mensen die kunnen getuigen over de faam van heiligheid van de dienaar Gods. In dit kader werd op vraag van de bisschop van Brugge door de aartsbisschop van Ranchi, Telesphore P. kardinaal Toppo een rogatoriale commissie opgericht.

Lees hier meer…

Radio Spes

Op zondag 27 april 2014 worden twee pausen samen heilig verklaard. Een unieke gebeurtenis! Naar aanleiding hiervan is de postulator voor de zaligverklaring van pater Lievens te gast bij Radio Spes dat de plechtigheid rechtstreeks uitzendt. Radio Spes is een Brusselse katholieke radiozender met stand

Lees hier meer…

folder

Een nieuwe folder werd gedrukt en wordt weldra verspreid over het bisdom Brugge. De folder bevat informatie over de dienaar Gods, het Lievensmuseum en de devotieruimte in de St. Martinuskerk van Moorslede. De folder heeft als bedoeling mensen de kans te geven pater Lievens beter te leren kennen door

Lees hier meer…

Henri Le Grelle

Wie wat vertrouwd is met de figuur van Constant Lievens, SJ weet dat hij destijds bezoek heeft gekregen van de jonge graaf Henri Le Grelle. Deze jonge Antwerpse edelman maakte in 1889-1890 een wereldreis en deed daarbij o.a. de Lievensmissie aan. Hij maakte aan de zijde van pater Lievens een tour la

Lees hier meer…

Rome

In het kader van het historisch onderzoek naar de faam van heiligheid van de dienaar Gods Constant Lievens, S.J. werd onlangs verder onderzoek gedaan in ARSI (Archivum Romanum Societatis Jesu). Het leverde het beoogde resultaat op met onder andere een kritische evaluatie van het werk en de missiemet

Lees hier meer…