belang zaligverklaring

Zaligverklaring Constant Lievens

Op de Indiadag in de Oude Abdij te Drongen op zondag 13 mei sprak de postulator over het belang van de zaligverklaring. De integrale tekst vindt u hier: belang zaligverkaring (worddoc.)