proces tot heiligverklaring?

Zaligverklaring Constant Lievens

In het meinummer van het Brugse bisdomblad ‘Ministrando’ steekt een bijdrage met als titel ‘Een proces tot heiligverklaring?’ In kort bestek probeert de auteur twee vragen te beantwoorden: enerzijds het concrete verloop van een dergelijk proces en anderzijds de zin ervan… De tekst van het artikel vindt u hier: een proces tot heiligverklaring? (pdf)