Gebed

Zaligverklaring Constant Lievens

Schrijf hier uw intentie op voorspraak van de dienaar Gods
pater Constant Lievens.

Na het schrijven van uw intentie kunt u het volgende gebed bidden:

Heer, onze God,
als missionaris trok pater Lievens naar India.
Hij was er getuige van Jezus? bevrijdende boodschap
bij arme mensen.
Hij luisterde naar hun noden
en werkte met hen aan een betere toekomst.
Zijn voorbeeld ontstak in hen het vurig verlangen
om Jezus te leren kennen en te volgen.
Dit vuur blijft er branden in een jonge kerk.

Wij bidden U:
laat uw Geest het vuur zijn
in ons bidden en werken voor uw Rijk.
Zegen uw kerk in India en in Vlaanderen.

Vol vertrouwen bidden wij U
om de zaligverklaring van uw dienaar
pater Constant Lievens.
Geef dat wij ons laten inspireren door zijn voorbeeld
en mogen rekenen op zijn gebed.

We vragen het U door Christus, onze Heer. AMEN.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons.

+ Jozef De Kesel

Voor elke intentie wordt gebeden tijdens het maandelijkse gebedsuur in de Sint-Martinuskerk van Moorslede of tijdens de weekendmissen.

(Wie op voorspraak van pater Constant Lievens bijzondere gunsten van God heeft ontvangen kan dit steeds in vertrouwen kenbaar maken bij de postulatie e-mail: postulatie.lievens@gmail.com)