Juridisch proces

Zaligverklaring Constant Lievens

Het diocesaan onderzoek is een juridisch proces ingesteld door de bevoegde bisschop met als doel de faam van heiligheid van een dienaar Gods vast te stellen. Dit gebeurt door het verzamelen van bewijsmateriaal pro en contra de faam van heiligheid.

Een juridisch proces?

Het is een juridisch proces wat betekent dat het onderzoek als doel heeft de waarheid omtrent de dienaar Gods naar boven te laten komen zodat met morele zekerheid kan worden besloten pro of contra een zaligverklaring. De faam van heiligheid moet aldus objectief kunnen geverifieerd worden. Het juridisch proces wordt gevoerd voor een diocesaan tribunaal ?ad hoc? bestaande uit een voorzitter (afgevaardigde van de bisschop), een promotor van het recht die de rechtsgang bewaakt en controleert en een notaris.

Faam van heiligheid?

  • De faam van heiligheid kan geduid worden als een aanvoelen van het volk Gods dat de persoon in kwestie een heilige is.
  • De faam van heiligheid moet authentiek (niet gecreĆ«erd), spontaan en steeds in groeiende mate aanwezig zijn onder een betekenisvol deel van het volk Gods. De faam is het resultaat van wat de Heilige Geest in de harten van het volk Gods opwekt.
  • De faam van heiligheid moet aanwezig zijn tijdens het leven, bij de dood en na de dood en dit in een steeds groeiende mate.
  • Het mirakel geldt als ultieme goddelijke bevestiging van de faam van heiligheid.

Bewijsmateriaal?

Om de faam van heiligheid aan te tonen of te weerleggen zijn er twee soorten bewijsmateriaal:

  • Documenten: geschriften van de dienaar Gods of geschriften over hem.
  • Getuigen die de faam van heiligheid bevestigen of weerleggen.

Wat de zaak van pater Constant Lievens betreft moet de inhoud van zijn brieven beoordeeld worden en gekeken worden wat tijdgenoten over hem of zijn missiewerk hebben geschreven. Een grondig onderzoek van enkele archieven is daarbij noodzakelijk. Aangezien er geen levende getuigen meer zijn volstaat het een tiental getuigen op te roepen die de faam van heiligheid doorheen de tijd kunnen bevestigen voor het diocesaan tribunaal.

Mirakel?

Wat het mirakel betreft moet kunnen aangetoond worden dat er een onmiddellijk verband bestaat tussen de aanroeping van de dienaar Gods en het mirakel (wonderbaarlijke genezing). Om te kunnen spreken over een wonderbaarlijke genezing moet deze onmiddellijk of zeer snel hebben plaats gevonden na de aanroeping van de dienaar Gods en moet de genezing duurzaam zijn en volledig.

Het bewijsmateriaal bestaat uit:

  • Ondervraging van de gefortuneerde over het verband tussen aanroeping en genezing.
  • Ondervraging van de behandelende geneesheer over de wetenschappelijk niet te verklaren genezing.
  • Ondervraging van ooggetuigen.
  • Het medisch dossier (diagnose, prognose, therapie en wetenschappelijk niet te verklaren genezing)