Liederen

Zaligverklaring Constant Lievens

Hier vindt u enkele Lievensliederen gecomponeerd door Wim Berteloot op tekst van A. Boone. Deze liederen werden voor het eerst uitgevoerd op de grote Lievensviering in 1993 ter gelegenheid van de overbrenging van het stoffelijk overschot van de dienaar Gods van België naar India (Ranchi). De liederen worden nog regelmatig uitgevoerd door het Roeselaarse Sint-Michielskoor (nu Laudato Sì) bij gelegenheid van één of ander missie-evenement.

Lievensliederen (pdf)