Blog

Zaligverklaring Constant Lievens

RIP Linus Kujur S.J.

We vernamen het plotse overlijden van pater Linus Kujur, S.J. Pater Linus was professor aan de pauselijke universiteit Gregoriana en zeer betrokken bij het proces tot zaligverklaring van de dienaar Gods pater Constant Lievens. De laatste jaren werkte hij in zijn vrije tijd aan de positio (thesis) over leven, faam en deugden van pater Lievens. We bieden onze christelijke deelneming aan en ons gebed voor de overledene op voorspraak van de dienaar Gods.