Blog

Zaligverklaring Constant Lievens

7 november

Dienaar Gods Constant Lievens, SJ (10.04.1856-07.11.1893) 127ste verjaardag van het sterven van deze bijzondere India-missionaris.