Blog

Zaligverklaring Constant Lievens

zitting tribunaal causa

Op maandag 18 mei werd op het bisdom te Brugge een zitting gehouden van het tribunaal voor de zaligverklaring van de dienaar Gods Constant Lievens in aanwezigheid van bisschop Jozef De Kesel. Heel wat offici?le documenten werden ondertekend door de betrokkenen en voorzien van de offici?le stempel. Vanaf nu wordt het hele dossier over de faam van heiligheid van Constant Lievens door de notaris in tweevoud gekopieerd en klaargemaakt voor de plechtige slotsessie op zaterdag 17 oktober in de St. Martinuskerk van Moorslede. Daarna wordt het ganse dossier aan de congregatie voor de heiligverklaringen te Rome overhandigd voor de Romeinse fase van het proces.