Lievensmemoriaal Ranchi

Op 7 november, de sterfdag van pater Constant Lievens, werd een memoriaal ingehuldigd net voor de kathedraal van Ranchi. Het bevat een standbeeld van de dienaar Gods. Mensen kunnen er komen bidden en een kaars branden. Hier een foto…

Fr. Lievens01