Blog

Zaligverklaring Constant Lievens

noveen

In aanloop naar missiezondag en het benefietconcert op zaterdag 19 oktober in de kerk van het Klein Seminarie te Roeselare wordt een noveen gehouden. Er zijn drie intenties waarvoor gedurende de noveen gebeden zal worden: de zaligverklaring, de kerk in India en de kerk in Vlaanderen. De noveen wordt gehouden in de St. Michielskerk van Roeselare van vrijdag 11 oktober tot zaterdag 19 oktober. Na elke eucharistieviering zal het gebed gebeden worden voor de zaligverklaring dat mgr. Jozef De Kesel heeft geschreven. De vieringen zijn op dinsdag en donderdag om 8u en op woensdag en vrijdag om 18.30u. Op maandag 14 oktober zal de viering doorgaan in de H. Godelievekerk van Roeselare.