British Library

In het kader van het historisch onderzoek naar het leven en de faam van heiligheid van de dienaar Gods pater Constant Lievens, sj. wordt in de maand juli een bezoek gebracht aan British Library te London. Het doel is de fondsen ‘Bengal Judicial Proceedings’ en ‘Bengal General Proceedings’ door te nemen. Deze fondsen bevatten de verslagen van de juridische processen (1889-1890) tussen de Jezu?etenmissie en de landeigenaars. Het onderzoek betracht de inbreng en rol van de dienaar Gods in kaart te brengen.