Dossier in Rome

Op dinsdag 03 november werd het diocesaan dossier over leven, faam en deugden van pater Constant Lievens overhandigd aan de congregatie voor de zaken van de Heiligen te Rome. Een kleine delegatie uit het bisdom Brugge en van de Adibasi-gemeenschap te Rome was daarbij aanwezig. Het 3000 bladzijden tellende dossier werd in de kanselarij officieel overhandigd.

Nu het dossier in de Romeinse fase van het proces is beland wordt pater Anton Witwer, postulator-generaal van de Jezu?eten de nieuwe postulator voor het proces tot zaligverklaring. Bart Geryl wordt voortaan vice-postulator om verder te werken aan het diocesaan proces over het mirakel.

Op donderdag was er een dankmis in de kapel van de Gregoriana universiteit ter gelegenheid van het afsluiten van de eerste fase van het proces tot zaligverklaring, daarna een gezellig samenzijn met Indische maaltijd. (foto’s Filip Vandevelde)

DSC00151

DSC00178

DSC00201

DSC00390