bezoek bisschop van Gumla

Op dinsdag 26 juni bracht bisschop Paul Lakra een bezoek aan het Klein Seminarie van Roeselare. Hij is sedert vijf jaar bisschop van het in 1993 opgerichte bisdom Gumla. Het bisdom ligt in het gebied waar de dienaar Gods pater Constant Lievens, sj. directeur was van de missie en waar zijn missiewerk ook het meeste succes heeft gekend bij de Oraon stam. Het bisdom telt 80 seminariestudenten en dit jaar wijdde bisschop Lakra 25 mannen tot priester. Er zijn priesters van zijn bisdom actief in Europa en in de Verenigde Staten. Hij is nog volop bezig met de uitbouw van de diocesane structuren. Sedert zijn bisschopswijding uitte hij de wens om spoedig de plaatsen te kunnen bezoeken waar de dienaar Gods pater Constant Lievens, sj. geleefd en gestudeerd had. Een droom werd werkelijkheid…

Een foto bij het Lievensmonument in de dreef: vlnr. priester Hemant Ekka, priester Bart Geryl, bisschop Paul Lakra (Gumla).