Dossier in Rome

Op dinsdag 03 november werd het diocesaan dossier over leven, faam en deugden van pater Constant Lievens overhandigd aan de congregatie voor de zaken van de Heiligen te Rome. Een kleine delegatie uit het bisdom Brugge en van de Adibasi-gemeenschap te Rome was daarbij aanwezig. Het 3000 bladzijden tellende dossier werd in de kanselarij officieel overhandigd.

Nu het dossier in de Romeinse fase van het proces is beland wordt pater Anton Witwer, postulator-generaal van de Jezu?eten de nieuwe postulator voor het proces tot zaligverklaring. Bart Geryl wordt voortaan vice-postulator om verder te werken aan het diocesaan proces over het mirakel.

Op donderdag was er een dankmis in de kapel van de Gregoriana universiteit ter gelegenheid van het afsluiten van de eerste fase van het proces tot zaligverklaring, daarna een gezellig samenzijn met Indische maaltijd. (foto’s Filip Vandevelde)

DSC00151

DSC00178

DSC00201

DSC00390

Dossier Zaligverklaring Constant Lievens

zitting tribunaal causa

Op maandag 18 mei werd op het bisdom te Brugge een zitting gehouden van het tribunaal voor de zaligverklaring van de dienaar Gods Constant Lievens in aanwezigheid van bisschop Jozef De Kesel. Heel wat offici?le documenten werden ondertekend door de betrokkenen en voorzien van de offici?le stempel. Vanaf nu wordt het hele dossier over de faam van heiligheid van Constant Lievens door de notaris in tweevoud gekopieerd en klaargemaakt voor de plechtige slotsessie op zaterdag 17 oktober in de St. Martinuskerk van Moorslede. Daarna wordt het ganse dossier aan de congregatie voor de heiligverklaringen te Rome overhandigd voor de Romeinse fase van het proces.

 

Lievensmemoriaal Ranchi

Op 7 november, de sterfdag van pater Constant Lievens, werd een memoriaal ingehuldigd net voor de kathedraal van Ranchi. Het bevat een standbeeld van de dienaar Gods. Mensen kunnen er komen bidden en een kaars branden. Hier een foto…

Fr. Lievens01

Radio Spes

Op zondag 27 april 2014 worden twee pausen samen heilig verklaard. Een unieke gebeurtenis! Naar aanleiding hiervan is de postulator voor de zaligverklaring van pater Lievens te gast bij Radio Spes dat de plechtigheid rechtstreeks uitzendt. Radio Spes is een Brusselse katholieke radiozender met standplaats in de basiliek van Koekelberg. De postulator is er gevraagd om wat achtergrondinformatie te geven bij het verloop en de inhoud van een proces tot heiligverklaring. Uitzending vanaf 09.00u Radio Spes (klik hier)

British Library

In het kader van het historisch onderzoek naar het leven en de faam van heiligheid van de dienaar Gods pater Constant Lievens, sj. wordt in de maand juli een bezoek gebracht aan British Library te London. Het doel is de fondsen ‘Bengal Judicial Proceedings’ en ‘Bengal General Proceedings’ door te nemen. Deze fondsen bevatten de verslagen van de juridische processen (1889-1890) tussen de Jezu?etenmissie en de landeigenaars. Het onderzoek betracht de inbreng en rol van de dienaar Gods in kaart te brengen.

vormelingen Sint-Michiel

Op zondagnamiddag 10 maart bezochten een 25-tal vormelingen met hun ouders het Lievensmuseum te Moorslede als keuzeactiviteit in voorbereiding op het vormsel. Na het bezoek aan het museum met deskundige uitleg door Ludo Hameeuw zakten ze af naar de Sint-Martinuskerk waar ze door de postulator wat meer uitleg kregen over de Lievensmissie anno 2013 en de steun aan projecten en de tweejaarlijkse inleefreis met leerlingen van het Klein Seminarie van Roeselare. De vormelingen en hun ouders brachten ook een bezoek aan de devotieruimte waar een kaars werd ontstoken en samen het gebed voor de zaligverklaring werd gebeden.

Lievensmuseum-kerk Moorsl. (21)

 

Lievensmuseum-kerk Moorsl. (22)