decreet geldigheid proces

Op 2 Juni ll. heeft de congregatie van de heiligverklaringen te Rome het decreet over de geldigheid van het diocesaan proces ‘super fama sanctitatis’ afgeleverd. De postulator-generaal Toni Witwer, SJ heeft mij ervan op de hoogte gebracht. Dit betekent dat nu de weg openligt voor het schrijven van de positio ‘super virtutibus’ waarin de heldhaftigheid van de deugden van de Dienaar Gods Constant Lievens, SJ moet aangetoond worden. Dit gebeurt onder begeleiding van een relator verbonden aan de congregatie. De aanvraag tot de aanstelling van een relator is reeds gesteld en wordt spoedig verwacht. Goed nieuws dus voor onze zaak tot zaligverklaring!  

Diamond Barway

Tot 17 april loopt in de Sint Martinuskerk van Moorslede een fototentoonstelling ‘Diamond Barway’ van de Gentse kunstfotograaf Sander Buyck, over het leven van de Adibasi-christenen in Barway. Een artikel verscheen in de Weekbode (editie 24 februari 2017)

Diamond Barway Weekbode

 

Lievensmemoriaal

Op maandag 7 november werd in de Sint Martinuskerk van Moorslede het Lievensmemoriaal ingehuldigd en ingewijd. Het Lievensmemoriaal is een multimediaal platform waar je meer te weten komt over het leven en het werk van de dienaar Gods pater Constant Lievens, SJ. Een bezoek meer dan waard! (foto’s Thierry Christiaens)

img_4586

img_4602

opening proces Rome

Op donderdag 21 januari werd op de congregatie voor de Zaken van de Heiligen te Rome het proces over leven, faam en deugden van pater Constant Lievens officieel geopend in aanwezigheid van studenten kerkelijk recht van de Gregoriana universiteit en een Indische delegatie die in Rome verblijft, de postulator-generaal van de Jezu?eten (Anton Witwer) en zijn assistent (Marc Lindeijer). Hierbij het bericht van Marc Lindeijer en enkele foto’s.

‘Net terug van de opening van het proces in de Congregatie, in aanwezigheid van Linus, Prem en drie zusters, plus een grote groep studenten van de Gregoriana. Mons. Pappalardo heeft de zeer verzorgde akten geloofd en geprezen, en met hun ook de postulator: lof aan jou en je medewerkers!’

20160121_160620 20160121_164958

 

Dossier in Rome

Op dinsdag 03 november werd het diocesaan dossier over leven, faam en deugden van pater Constant Lievens overhandigd aan de congregatie voor de zaken van de Heiligen te Rome. Een kleine delegatie uit het bisdom Brugge en van de Adibasi-gemeenschap te Rome was daarbij aanwezig. Het 3000 bladzijden tellende dossier werd in de kanselarij officieel overhandigd.

Nu het dossier in de Romeinse fase van het proces is beland wordt pater Anton Witwer, postulator-generaal van de Jezu?eten de nieuwe postulator voor het proces tot zaligverklaring. Bart Geryl wordt voortaan vice-postulator om verder te werken aan het diocesaan proces over het mirakel.

Op donderdag was er een dankmis in de kapel van de Gregoriana universiteit ter gelegenheid van het afsluiten van de eerste fase van het proces tot zaligverklaring, daarna een gezellig samenzijn met Indische maaltijd. (foto’s Filip Vandevelde)

DSC00151

DSC00178

DSC00201

DSC00390

Dossier Zaligverklaring Constant Lievens