In het meinummer van het Brugse bisdomblad ‘Ministrando’ steekt een bijdrage met als titel ‘Een proces tot heiligverklaring?’ In kort bestek probeert de auteur twee vragen te beantwoorden: enerzijds het concrete verloop van een dergelijk proces en anderzijds de zin ervan… De tekst van het artikel vindt u hier: een proces tot heiligverklaring? (pdf)